Resistance is futile. Dealing with „difficult” clients - Solutiosurfers Romania
1334
post-template-default,single,single-post,postid-1334,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,sfsi_actvite_theme_flat,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

Resistance is futile. Dealing with „difficult” clients

Resistance is futile. Dealing with „difficult” clients

The Borg – a fictional Star Trek alien race whose purpose is to achieve perfection. Their mode of existance is The Collective, in which there is no more individuality (as there is only one way to be „perfect”, how could perfect creatures be different?). The Borg is the recurring antagonist, a threat to the Federation, as they are aiming to assimilate all races and planets into the Collective. Their main message upon meeting others is „Resistance is futile”.

Putting ourselves in the Borg’s shoes, their cause is a noble one  – they want what is best for everyone! – and we can empathize with their determination in spreading “perfection” across the Universe. So, of course, we ask ourselves ”Why do all other races of the Universe resist perfection? Why should they resist such a noble intention? Why are they making it hard for the Borg?” In fact, from the Borg point of view, the more a race resists assimilation, the less conscious it is of its own imperfection – so the more it needs to be assimilated!

As Steve de Shazer points out in his Resistance Revisited article, published in 1989, (revisiting his controversial 1979, Death of Resistance paper), the concept of “resistance” implies there is a fight between client and therapist, in which the client needs to “loose” in order to “win”.

The easiest way for therapists or coaches to find cooperation in their clients is to stop finding proof of resistance and look for cooperation. This is how our colleague Coert Visser puts it.Borg e o  rasă extraterestră fictivă din Star Trek, al cărei scop este să atingă perfecțiunea. Modul lor de a exista este Colectivul, în care nu mai există individualitate (cum există un singur mod de a fi „perfect”, cum ar putea creaturile perfecte să fie diferite una de cealaltă?).

Borg este antagonistul recurent în serial, o amenințare la adresa Federației, pentru că scopul lor este să asimileze toate rasele și plantele în Colectiv. Mesajul lor, la întâlnirea cu ceilalți este „Rezistențe e inutilă”.

Dacă e să ne punem în locul Borg, cauza lor e nobilă – își doresc ce e mai bine pentru toată lumea ! – și putem înțelege hotărârea lor de a răspândi „perfecțiunea” în tot universul. Așa că e normal să ne întrebăm „De ce rezistă toate rasele universului perfecțiunii ? De ce ar opune rezistență unei intenții atât de nobile ? De ce fac lucrurile mai dificile decât trebuie să fie pentru Borg ?” De fapt, din punctul de vedere al Borg, cu cât o rasă rezistă mai puternic asimilării, cu atât e mai puțin conștientă de propria imperfecțiune  – ca urmare, are mai mare nevoie să fie asimilată!

În articolul său Resistance Revisited, publicat in 1989 (revizitând controversatul articol din 1979, Death of Resistance),  Steve de Shazer arată cum conceptual de rezistență conține în subtext idea că între client și terapeut se duce o luptă, în care clientul trebuie să „piardă” ca să poată „câștiga”.

Cea mai ușoară  modalitate de a obține cooperarea clientului este să înceteze să găsească dovezi de rezistență și să caute cooperarea. Iată cum formulează colegul nostru Coert Visser această idee.